Sosyal cenaze

Markaz İslam Cenaze sosyal cenazeleri de kaldırmaktadır.

Almanya’da cenaze kaldırma mükellefiyeti vardır ve cenaze sahipleri masrafları karşılamaya kanunen mecburdurlar. Ailenizi gelecekte cenaze masrafları ile maddi sıkıntıya sokmamak sizin elinizde, örneğin Markaz’ın sunduğu cenaze kolektifine kayıt olarak.

Cenazeyi kaldırmaya mükellef aile fertlerin hepsinde sosyal yardım alabilme durumu olduğunda § 74 SGB XII e göre sosyal cenaze kaldırım dilekçesine baş vurabilirsiniz. Biz böyle durumlarda sosyal cenazenizde İslam vecibelerine göre hizmet görmesini, örneğin dini gasil yapılmasını sağlar ve her şeyi üslünce yola koyuyoruz ve sosyal daire ile hesaplaşıyoruz. Yetkili dairede bizi cenaze servisiniz olarak bildirin ve biz gerekeni zamanında yoluna koyalım. Böylece sosyal dairenin bilinçsizlikten en hesaplı zabıta defini veya cenazenin yakılmasını emretmesini engellemiş olursunuz.

Sosyal daire her nedenden olursa olsun masrafları karşılamayı reddettiği takdirde de Markaz olarak size en düşük ücretle, taksitli ödeme ile cenaze kaldırma imkanı bulacağımızı garantiliyoruz.

Markaz ile kontağa geçin, biz sizi problemlerinizle de yalnız bırakmıyoruz.